Walmart has Gatorade Zero with Protein 16.9oz for $1.78
Use the $1.78 Gatorade Zero Protein Ibotta offer to make it free.